Module 2 Specialistische tecnieken - Medisch pedicure

Module 2 Specialistische technieken – Medisch pedicure

Module 2 Specialistische technieken – Medisch pedicure  is het tweede onderdeel van de drie modules die u moet volgen om medisch pedicure te worden.

Daarnaast kunt u per onderdeel accreditatiepunten krijgen via Procert!

Naast het hele traject van de specialistische technieken, kunt u dus ook losse onderdelen volgen om zo uw punten bij te houden.

La lique Cosmetics biedt u de mogelijkheid om deze module na module 1 in te plannen maar u kunt deze modules ook gelijktijdig volgen.

U heeft dan sochtends praktijkles specialistische technieken en tevens smiddags theorieles diabetische, reuma en overige risicovoet.

Heeft u al enkele onderdelen los gevolgd?

Dan kunt u ook uw eigen lespakket samen stellen en alleen die lessen volgen die u nog nodig heeft.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om losse onderdelen als een workshop bij te wonen.

U krijgt dan een certificaat als afsluiting en uw accreditatiepunten toegekend.

Module 2 bestaat uit:

  • Nagelregulatietechniek (9 accreditatiepunten)
  • Orthesiologie (9 accreditatie punten)
  • Nagelprothesetechniek ( 9 accreditatie punten)
  • Antidruktechniek (9 accreditatiepunten)

Hoe ziet de opleiding eruit

U krijgt voornamelijk praktijkles met daarin verweven de theorie.

De opleiding bestaat uit 15 dagdelen.

U heeft tijdens de praktijklessen geen model nodig, omdat u oefent op elkaar.

Daarnaast is er in de laatste les de mogelijkheid om uw examenmodel voor te bereiden op het praktijk examen.

Na afloop van dit onderdeel moet u, voor alle onderdelen samen, 1 theorie examen afleggen en 1 praktijkexamen.

Alle examens zijn bij ons op de locatie (theorie en praktijk).

U krijgt voor module 2 in totaal 36 accreditatiepunten.

De thuisstudie ligt op ongeveer 9 tot 10  uur per week.

Start opleiding: Zie kalender

Lestijden: in principe van 09.30 uur – 12.30 uur (op dinsdag of op vrijdag), sommige dagen is er de hele dag praktijk (9.30 – 15.30 uur)

Indien u de opleiding met succes afrond ontvangt u het TCI erkende diploma!

Kosten opleiding

Kosten opleiding € 850,00
Cursuspakket* € 385,00
Boeken + stencils

Administratiekosten

€  82,50

€   50,00

Totaal 1.367,50  
   

 (Dit overzicht is exclusief examengeld TCI)

  • In het cursuspakket zit geen UV lamp meer omdat al veel cursisten een lamp hebben. Wilt u toch een UV lamp erbij? Dan kunt u die voor € 48,00 (inclusief btw) extra aanschaffen.

Opleidingskosten in termijnen

Medisch pedicure opleiding module 2 +5% (€ 42,50) is totaal  € 1.410,00

Termijnbetaling:

Administratiekosten binnen twee weken € 50,00

Eerste termijn            € 510,00   30 dagen voor aanvang opleiding

Vijf termijnen van  € 170,00

Alle bovengenoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

INSCHRIJVEN