Diabetische Voet - Medisch pedicure

Diabetische Voet – Medisch pedicure

De diabetische voet Medisch pedicure is een onderdeel van module 1 ” Risicovoet”

Cliënten met diabetes krijgen vaak een vergoeding van hun ziektekostenverzekering. Daarom is het erg interessant om deze module te behalen. U ontvangt namelijk, na het behalen van de diabetische, reumatische en overige risicovoet, een certificaat waarmee u zich kan inschrijven bij het kwaliteitsregister van Procert (het KRP).Dit certificaat geeft aan dat u medisch pedicure in opleiding bent en geeft u voor 3 jaar de mogelijkheid om alvast uw cliënten kring uit te breiden. Let op: U moet wel in deze drie jaar de specialistische technieken en het portfolio behalen voor uw diploma medisch pedicure, anders vervalt het certificaat.

 

Hoe ziet de opleiding eruit

U krijgt voornamelijk theorieles, deze bestaat uit 5 dagdelen.

Hierin behandelen we het ziektebeeld diabetes, perifeer arterieel vaatlijden en neuropathie, problemen van de diabetische voet en de te gebruiken materialen.

Verder krijgt u een uitgebreide training in het afnemen van een screening.

Hierin behandelen we o.a. het invullen van de screening, het geven van advies en educatie, het maken van blauwdrukken en het afnemen van een (deel) behandeling.

 

Na afloop van dit onderdeel moet u een theorie examen afleggen.

De thuisstudie voor dit onderdeel ligt op ongeveer 4 tot 5  uur per week.

Start opleiding: Zie kalender

De lestijden zijn van  13.00 – 15.30 op de dinsdag (start feb) of de vrijdag (start sep).

Indien u de module met succes afrond ontvangt u het TCI erkende diploma!

 

Kosten opleiding

Kosten opleiding €  280,00
Cursuspakket €    87,00  (niet verplicht)
Boeken + stencils €    45,00
Administratiekosten €    50,00  
Totaal 512,00
   

(Dit overzicht is exclusief examengeld TCI)

Opleidingskosten in termijnen in overleg mogelijk.

Alle bovengenoemde tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.

INSCHRIJVEN