Accreditatie/ Specialisaties Medisch Pedicure

Accreditatiepunten Medisch Pedicure

Accreditaties of specialisaties Medisch Pedicure kunt u na uw Medisch Pedicure diploma of tijdens uw opleiding volgen. Zo kunt u zich verder specialiseren en onderscheiden van andere (Medisch) pedicures. Naast verplichte of theoretische specialisaties zijn er ook onderdelen die heerlijk ontspannend zijn om te leren zoals bijvoorbeeld Voetreflexzone massage of Aromatherapie in de medisch pedicure praktijk. Beiden kunt u als extra behandeling of service inzetten in de salon.

Let op: Met ingang van 1 januari 2018 werkt het KRP met een waardering van één accreditatiepunt per uur bij- en nascholing.  De nieuwe normering ziet er als volgt uit:

 • Medisch pedicure: 24 punten in drie jaar, waarvan:
  • minimaal 9 punten in het domein Voetzorg,
  • minimaal 3 punten in het domein Kwaliteitsbewust handelen,
  • minimaal 6 punten in het domein Professionaliteit
  • 6 punten zijn vrij invulbaar over de domeinen naar eigen keuze.
 • Pedicure DV/RV: 21 punten, waarvan maximaal 3 punten in de categorie vrije ruimte
 • Pedicure DV of RV: 15 punten, allen uit categorie beroepsvereisten
 • MP in opl.: normering ongewijzigd, binnen de termijn het diploma medisch pedicure behalen

Het kwaliteitsregister van Procert kent de volgende domeinen:

Accreditatie Voetzorg:

Activiteiten die bijdragen aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, onderzoek, ziektebeelden, etc. De inhoud past binnen de vakbekwaamheid van de medisch pedicure.

Accreditatie Kwaliteitsbewust handelen:

Trajecten die bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, binnen de kaders van de normen van de branche. Bijvoorbeeld: hoe ervaren mijn klanten mijn werkzaamheden en wat ik daarin verbeteren (klanttevredenheidsonderzoek), werk ik volgens de normen in de branche ((zelf)evaluatie), overleg met collega’s en andere professionals (intervisie, intercollegiale toetsing), etc.

Accreditatie Professionaliteit:

Activiteiten die bijdragen aan een professionele bedrijfsvoering en/of beroepsuitoefening door de medisch pedicure.
Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, samenwerking met andere disciplines, EHBO/BHV, persoonsontwikkeling, verbreding marktperspectief, etc.

U kunt op de desbetreffende workshop klikken voor meer informatie.

In het domein Voetzorg:

Antidruktechniek - Medisch pedicure

Antidruktechniek (9 accreditatiepunten)

Aromatherapie in de Medisch pedicure praktijk

Aromatherapie in de Medisch Pedicure Praktijk  ( 6 accreditatiepunten)

Frezen voor de risicohuid

Frezen voor de risicohuid ( 3 accreditatiepunten)

Module 3 Portfolio - Medisch pedicure

Module Ondernemersvaardigheden (12 accreditatiepunten)

Nagelprothesetechniek Medisch pedicure

Nagelprothesetechniek ( 9 accreditatiepunten)

Nagelregulatietechniek - Medisch pedicure

Nagelregulatie techniek ( 9 accreditatiepunten)

Orthesiologie - Medisch pedicure

Orthesiologie ( 9 accreditatiepunten)

Module 1 - Risicovoet - medisch pedicure

Risicovoet ( 24 accreditatiepunten)

Training Oncologische voet

Training Oncologische voet (6 accreditatiepunten)

2 voetjes met blije gezichtjes aan de onderkant van de teentjes

Training Tenen lezen (6 accreditatiepunten)

Voetreflexzone massage

Voetreflexzone massage  ( 12 accreditatiepunten)

In het domein Professionaliteit:

Training EHBO en AED

EHBO en AED training  ( 6 accreditatiepunten)

In het domein Kwaliteitsbewust handelen:

Tijd voor Evaluatie

Tijd voor Evaluatie (3 accreditatiepunten)

INSCHRIJVEN